Regulamin ÔÇô niniejszy dokument dost─Öpny jest w internetowym serwisie Programu Joybenefits i obowi─ůzuje od dnia 15.03.2019 r.


Operatorom programu JoyBenefits jest Benefit Olga Nalewajko z siedzib─ů Warszawie, przy ul. Wynalazek 2/144, posiadaj─ůc─ů NIP: 5423140567, REGON 366797957, e-mail: kontakt@joybenefits.pl.

Program Joybenefits - program lojalno┼Ťciowy w formie platformy zakupowej prowadzony w systemie sprzeda┼╝y premiowej, kt├│ry pozwala zarejestrowanym U┼╝ytkownikom Serwisu otrzymywa─ç Nagrody w zwi─ůzku z nabyciem okre┼Ťlonych towar├│w lub us┼éug w Sklepach internetowych Operatora lub sklepach internetowych Operatora lub Partner├│w Programu.

Serwis Joybenefits - serwis internetowy dost─Öpny pod adresem joybenefits.pl, na stronach kt├│rego prowadzony jest Program.

U┼╝ytkownik - osoba fizyczna, spe┼éniaj─ůca warunki okre┼Ťlone w pkt 3.1. Regulaminu, kt├│ra w trybie okre┼Ťlonym w Regulaminie wype┼éni┼éa Formularz rejestracyjny i zarejestrowa┼éa si─Ö w Serwisie.

Cashback lub Nagroda Cashback - nagroda w postaci ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych (nagroda pieni─Ö┼╝na) zwi─ůzana ze sprzeda┼╝─ů premiow─ů dokonan─ů za po┼Ťrednictwem Serwisu u Operatora lub Partnera Programu. Nagroda Cashback, kt├│rej jednorazowa warto┼Ť─ç nie przekracza kwoty 2.000 z┼é (s┼éownie: dwa tysi─ůce z┼éotych), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os├│b fizycznych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od os├│b fizycznych.

Helpdesk - dedykowane centrum pomocy programu Joybenefits, kt├│re pod wskazanym adresem mailowym oraz numerem telefonu infolinii udziela informacji i pomocy w zakresie zasad funkcjonowania Programu oraz obs┼éugi transakcji; dokonanych ze po┼Ťrednictwem Serwisu.

Partner Programu - sklep lub us┼éugodawca prowadz─ůcy sprzeda┼╝ przez Internet, inny ni┼╝ Operator, kt├│ry zawar┼é z Operatorem umow─Ö o wsp├│┼épracy i oferuje U┼╝ytkownikom towary lub us┼éugi w ramach Programu.

Sklep internetowy Operatora - sklep prowadz─ůcy sprzeda┼╝ towar├│w lub us┼éug przez Internet przez Operatora i oferuje U┼╝ytkownikom towary lub us┼éugi w ramach Programu.

Oferta - opis asortymentu towaru lub usług Partnera Programu lub Sklepu interetowego Operatora w Serwisie wraz ze szczegółowym opisem zasad i warunków przyznania Nagrody Cashback.

Ka┼╝da Oferta okre┼Ťla w szczeg├│lno┼Ťci:

a) wysoko┼Ť─ç Nagrody Cashback przyznanej w zwi─ůzku z nabyciem towar├│w lub us┼éug od Partnera za po┼Ťrednictwem Serwisu,

b) spos├│b obliczenia wysoko┼Ťci Nagrody Cashback,

c) warunki przyznania Nagrody Cashback,

d) okres obowi─ůzywania Oferty.

Us┼éugi ÔÇô us┼éugi ┼Ťwiadczone drog─ů elektroniczn─ů przez Operatora polegaj─ůce na zapewnieniu U┼╝ytkownikom dost─Öpu do Serwisu i umo┼╝liwieniu im otrzymania od Operatora oraz Partner├│w Programu na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie.

Formularz rejestracyjny - formularz elektroniczny na stronie internetowej Serwisu sk┼éadany przez osob─Ö zamierzaj─ůc─ů przyst─ůpi─ç do Programu, zawieraj─ůcy dane osobowe tej osoby.

Konto Cashback lub Konto U┼╝ytkownika - indywidualne konto U┼╝ytkownika w serwisie, aktywowane po rejestracji, w kt├│rym gromadzone s─ů dane przekazane przez U┼╝ytkownika podczas rejestracji oraz informacje o dokonanych za po┼Ťrednictwem serwisu transakcjach oraz wyp┼éatach Nagr├│d Cashback.

Rozporz─ůdzenie 2016/679 - Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Transakcja - umowa sprzeda┼╝y towaru lub us┼éugi zawierana albo zawarta mi─Ödzy U┼╝ytkownikiem a Operatorem lub Partnerem Programu w sklepie internetowym za po┼Ťrednictwem Serwisu poprzez klikni─Öcie na odno┼Ťnik w Ofercie.

┬ž2. Postanowienia og├│lne

2.1. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla zasady funkcjonowania Programu Joybenefits, warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania Nagr├│d oraz zasady korzystania z Serwisu, za po┼Ťrednictwem kt├│rego prowadzony jest Program.

2.2. Operatorem i w┼éa┼Ťcicielem Programu Joybenefits jest jest Benefit Olga Nalewajko z siedzib─ů Warszawie, przy ul. Wynalazek 2/144. Program jest prowadzony we wsp├│┼épracy z Partnerami Programu.

2.3. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za po┼Ťrednictwem Serwisu dost─Öpnego pod adresem joybenefits.pl.

2.4. Program jest prowadzony od dnia 15.03.2019 roku.

2.5. Program Joybenefits ma na celu nagradzanie U┼╝ytkownik├│w, kt├│rzy dokonuj─ů zakupu towar├│w lub us┼éug u Operatora lub Partner├│w Programu za po┼Ťrednictwem Serwisu, po spe┼énieniu warunk├│w okre┼Ťlonych Regulaminem.

2.6. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna, a korzystanie z Serwisu jest bezp┼éatne. U┼╝ytkownik, w trakcie uczestnictwa w Programie nie jest zobowi─ůzany do dokonywania zakup├│w towar├│w lub us┼éug u Operatora oraz Partner├│w Programu za po┼Ťrednictwem Serwisu.

2.7. Operator Programu wyst─Öpuje jako sprzedawca lub po┼Ťrednik pomi─Ödzy U┼╝ytkownikami Programu z Partnerami Programu oferuj─ůcymi towar i us┼éugi w sprzeda┼╝y internetowej. Za po┼Ťrednictwem Serwisu udost─Öpniana jest Oferta Operatora lub Partnera zawieraj─ůca specjalny link przekierowuj─ůcy automatycznie U┼╝ytkownika do sklepu internetowego Operatora lub Partnera Programu. Operator Programu za po┼Ťredniczenie otrzymuje prowizj─Ö, kt├│rej cz─Ö┼Ť─ç zostanie zwr├│cona U┼╝ytkownikowi, jako Nagroda Cashback.

┬ž3. Warunki dost─Öpu do Serwisu

3.1. U┼╝ytkownikiem Serwisu (a tym samym uczestnikiem Programu), z zastrze┼╝eniem ┬ž 3.2. Regulaminu, mo┼╝e by─ç ka┼╝da pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, kt├│ra ponadto:

a) zamieszkuje na terytorium Polski,

b) dokona rejestracji w Serwisie i zaakceptuje warunki Regulaminu,

c) dzia┼éa w Serwisie jako konsument, tj. dokonuje transakcji w Serwisie na cele niezwi─ůzane bezpo┼Ťrednio z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

3.2. Osoba, kt├│ra uko┼äczy┼éa 13 (s┼éownie: trzyna┼Ťcie) lat i posiada ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych mo┼╝e zarejestrowa─ç si─Ö w Serwisie za zgod─ů przedstawiciela ustawowego (np. rodzica lub opiekuna prawnego).

3.3. Osoba niepe┼énoletnia rejestruj─ůc si─Ö w Serwisie i akceptuj─ůc niniejszy Regulamin o┼Ťwiadcza, i┼╝ posiada zgod─Ö swojego przedstawiciela ustawowego na rejestracj─Ö w Serwisie, udzia┼é w Programie a tak┼╝e na dokonywanie zakup├│w za po┼Ťrednictwem Platformy. Kopia pisemnego o┼Ťwiadczenia o zgodzie na udzia┼é w Serwisie i Programie, zgodna z formu┼é─ů zawart─ů w Formularzu rejestracyjnym, powinna zosta─ç dostarczona do Operatora mailem na adres kontakt@joybenefits.pl. Konto U┼╝ytkownika osoby niepe┼énoletniej zostanie aktywowane do otrzymaniu przez Operatora formularza zgody, o kt├│rym mowa z zdaniu poprzedzaj─ůcym.

3.4. Aby dokonać rejestracji w Serwisie i udziału w Programie, Użytkownik powinien prawidłowo wypełnić elektroniczny Formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, w którym należy:

a) poda─ç adres poczty elektronicznej,

b) ustalić hasło do Konta Użytkownika Serwisu,

c) zaznaczy─ç o┼Ťwiadczenie o akceptacji Regulaminu,

d) zaznaczy─ç o┼Ťwiadczenie o zgodzie przedstawiciela ustawowego na udzia┼é w Programie (tylko w przypadku U┼╝ytkownika niepe┼énoletniego).

3.5. Wype┼énienie formularza rejestracyjnego mo┼╝e r├│wnie┼╝ nast─ůpi─ç w spos├│b zautomatyzowany, tj. przy wykorzystaniu konta U┼╝ytkownika prowadzonego w serwisie ÔÇ×FacebookÔÇŁ. W takim przypadku za┼éo┼╝enie Konta odbywa si─Ö poprzez przekierowanie z Serwisu na serwis Facebook oraz przy wykorzystaniu danych identyfikacyjnych U┼╝ytkownika zawartych w serwisie Facebook.

3.6. Prawidłowo przeprowadzona rejestracja skutkuje utworzeniem dla Użytkownika Konta na Platformie, które zostaje przypisane do adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym.

3.7. U┼╝ytkownik ma obowi─ůzek zapoznania si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu przed wys┼éaniem Formularza rejestracyjnego. Zapoznanie si─Ö z postanowieniami Regulaminu i jego akceptacj─Ö U┼╝ytkownik potwierdza akceptuj─ůc o┼Ťwiadczenie zawarte w Formularzu rejestracyjnym.

3.8. W Formularzu rejestracyjnym U┼╝ytkownik ma ponadto mo┼╝liwo┼Ť─ç podania danych nieobowi─ůzkowych lub wyra┼╝enia zg├│d nieobowi─ůzkowych, zgodnie z formu┼éami podanymi w Formularzu rejestracyjnym.

3.9. Po dokonaniu rejestracji Operator niezw┼éocznie przekazuje U┼╝ytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomo┼Ť─ç zwrotn─ů z informacj─ů o dokonaniu aktywacji indywidualnego Konta Joybenefits. Po dokonaniu aktywacji Konta, U┼╝ytkownik uzyskuje mo┼╝liwo┼Ť─ç zalogowania w Serwisie.

3.10. Logowanie na Konto Użytkownika odbywa się poprzez podanie loginu w postaci adresu poczty elektronicznej i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym.

3.11. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła do Serwisu, którego nie powinien udostępniać osobom trzecim.

3.12. Podanie has┼éa przez U┼╝ytkownika jest wymagane wy┼é─ůcznie w momencie logowania do Serwisu.

3.13. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest informowa─ç Operatora o wszelkich zmianach w tre┼Ťci danych osobowych lub innych danych podanych podczas rejestracji do Serwisu. Mo┼╝na tego dokona─ç aktualizuj─ůc sw├│j profil lub wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç do Operatora na adres: kontakt@joybenefits.pl.

3.14. Korzystaj─ůc z Serwisu U┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö do podejmowania dzia┼éa┼ä zgodnych z obowi─ůzuj─ůcym prawem, zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowi─ůzuje si─Ö do przestrzegania zakazu dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.

3.15. Operator jest uprawniony do usuni─Öcia Konta w przypadku:

a) dokonania przez U┼╝ytkownika transakcji z naruszeniem niniejszego Regulaminu, regulaminu sklepu internetowego Partnera Programu, Sklepu internetowego lub z naruszeniem powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa,

b) uzasadnionego podejrzenia próby lub dokonania wyłudzenia, oszustwa, kradzieży lub przywłaszczenia, dokonanego wobec Operatora, Partnera lub innego Użytkownika,

c) uzasadnionego podejrzenia korzystania z Konta danego U┼╝ytkownika przez osoby trzecie lub naruszenia postanowie┼ä ┬ž 3.1 niniejszego Regulaminu,

d) uzasadnionego podejrzenia przyznania lub mo┼╝liwo┼Ťci przyznania Nagrody Cashback za niedokonane w rzeczywisto┼Ťci nabycie towar├│w lub us┼éug okre┼Ťlonych w Ofercie.

W przypadku usuni─Öcia Konta, U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo do reklamacji zgodnie z ┬ž 8 niniejszego Regulaminu i ┼╝─ůdania uzasadnienia podj─Öcia przez Operatora decyzji o usuni─Öciu Konta.

3.15a. W przypadku powzi─Öcia przez Operatora uzasadnionego podejrzenia wyst─ůpienia przes┼éanek, o kt├│rych mowa w ┬ž 3.15, uprawniony jest on do zawieszenia Konta U┼╝ytkownika. Okres zawieszenia Konta U┼╝ytkownika nie mo┼╝e przekroczy─ç 30 dni.

3.15b. W przypadku usuni─Öcia Konta zgodnie z postanowieniami ┬ž 3.15, z zastrze┼╝eniem zapis├│w ┬ž 6.3. Regulaminu, U┼╝ytkownicy maj─ů prawo do wyp┼éaty przyznanych im Nagr├│d Cashback na swoje konto bankowe w terminie okre┼Ťlonym w zawiadomieniu o zako┼äczeniu Programu, jednak nie kr├│tszym ni┼╝ 60 dni. W przypadku, o kt├│rym mowa w zadaniu poprzedzaj─ůcym, wyp┼éata przyznanych Nagr├│d Cashback nast─Öpuje tak┼╝e w przypadku, gdy stan Konta U┼╝ytkownika nie przekracza kwoty wskazanej w ┬ž 6.2. Regulaminu.

3.16. Ka┼╝dy U┼╝ytkownik mo┼╝e posiada─ç tylko jedno Konto w Serwisie.

┬ž4. Partnerzy Programu

4.1. U┼╝ytkownikowi przyznawana jest Nagroda Cashback w zwi─ůzku z nabywaniem, za po┼Ťrednictwem Serwisu, okre┼Ťlonych towar├│w lub us┼éug od Partner├│w Programu, aktualnie uczestnicz─ůcych w Programie, zgodnie z obowi─ůzuj─ůc─ů Ofert─ů.

4.2. W Serwisie zamieszczane s─ů informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestnicz─ůcych w Programie, a tak┼╝e Oferty Partner├│w Programu.

4.3. U┼╝ytkownik dokonuje transakcji w sklepach internetowych Partner├│w Programu zgodnie z regulaminami tych sklep├│w, dost─Öpnymi na ich stronach internetowych.

4.4. W przypadku zakupu przez U┼╝ytkownika towar├│w lub us┼éug z Oferty Partnera Programu, U┼╝ytkownik zawiera umow─Ö bezpo┼Ťrednio z Partnerem, w zwi─ůzku z czym odpowiedzialno┼Ť─ç za wydanie towar├│w lub wykonanie us┼éug oferowanych przez Partnera Programu i ich zgodno┼Ť─ç z umow─ů ponosi Partner. Partner Programu rozpatruje reklamacje U┼╝ytkownik├│w w tym zakresie. Operator, poprzez prowadzony przez siebie Serwis, jedynie po┼Ťredniczy w zawieraniu transakcji pomi─Ödzy U┼╝ytkownikami a Partnerem Programu. Operator ponosi wobec U┼╝ytkownika odpowiedzialno┼Ť─ç za wyp┼éat─Ö Nagr├│d Cashback zgodnie z informacj─ů dost─Öpn─ů w Ofertach publikowanych w Serwisie oraz niniejszym Regulaminem, po weryfikacji przez Partnera warunk├│w uprawniaj─ůcych do ich przyznania zgodnie z tre┼Ťci─ů ┬ž 4.5 Regulaminu.

4.5. Partner okre┼Ťla podstaw─Ö obliczenia wysoko┼Ťci Nagrody Cashback (tj. czy zawiera podatek i inne op┼éaty, koszty transportu i u┼╝ycie metody p┼éatniczej, zni┼╝ki itd.) oraz zasady i warunki przyznania Nagrody. Partner decyduje o prawid┼éowo┼Ťci spe┼énienia warunk├│w uprawniaj─ůcych do przyznania Nagrody lub jej nieprzyznania.

┬ž5. Sklepy internetowe Operatora

5.1. U┼╝ytkownikowi przyznawana jest Nagroda Cashback w zwi─ůzku z nabywaniem, za po┼Ťrednictwem Serwisu, okre┼Ťlonych towar├│w lub us┼éug w sklepach internetowych Partnera, aktualnie uczestnicz─ůcych w Programie, zgodnie z obowi─ůzuj─ůc─ů Ofert─ů.

5.2. W Serwisie zamieszczane s─ů informacje Sklepach internetowych Operatora aktualnie uczestnicz─ůcych w Programie, a tak┼╝e Oferty Sklep├│w internetowych Operatora.

5.3. U┼╝ytkownik dokonuje transakcji w sklepach internetowych Operatora zgodnie z regulaminami tych sklep├│w, dost─Öpnymi na ich stronach internetowych.

┬ž6. Przyznawanie Nagr├│d Cashback

6.1. U┼╝ytkownik, z zastrze┼╝eniem tre┼Ťci ┬ž 3.3 Regulaminu, od momentu rejestracji w Serwisie mo┼╝e czynnie korzysta─ç z Serwisu i dokonywa─ç transakcji uprawniaj─ůcych go do otrzymania Nagr├│d, na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.

6.2. U┼╝ytkownik otrzymuje Nagrody za zakup towar├│w lub us┼éug w Sklepach internetowych Operatora lub od Partnera Programu, kt├│rych Oferta jest zamieszczona w Serwisie w dniu zakupu, przy spe┼énieniu warunk├│w okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.

6.3. Aby uzyska─ç Cashback nale┼╝y:

a) zalogować się na stronie Serwisu przy użyciu loginu i hasła podanego podczas rejestracji;

b) mie─ç w┼é─ůczon─ů obs┼éug─Ö ciasteczek (ÔÇ×cookiesÔÇŁ) w przegl─ůdarce internetowej, za pomoc─ů kt├│rej przegl─ůda Ofert─Ö Sklepu internetowego Operatora lub Partnera, z kt├│rej chce skorzysta─ç,

c) wybra─ç Ofert─Ö Sklepu internetowego Operatora lub Partnera, kt├│rego towary lub us┼éugi U┼╝ytkownik zamierza naby─ç i klikn─ů─ç w specjalny link dost─Öpny w danej Ofercie, co spowoduje automatyczne przekierowanie U┼╝ytkownika do Sklepu internetowego Operatora lub Partnera Programu;

d) sfinalizowa─ç zakup, tj. z┼éo┼╝y─ç zam├│wienie w Sklepie internetowym Operatora lub w sklepie internetowym Partnera dotycz─ůce nabycia towar├│w lub us┼éug okre┼Ťlonych w Ofercie Sklepu internetowego Operatora lub Partnera i na warunkach w niej okre┼Ťlonych, zgodnie z regulaminem tego sklepu internetowego, oraz dokona─ç pe┼énej zap┼éaty, w przypadku wyboru p┼éatno┼Ťci z g├│ry, lub potwierdzi─ç i zaakceptowa─ç z┼éo┼╝enie zam├│wienia, w przypadku wyboru p┼éatno┼Ťci przy odbiorze.

6.4. Z uwagi na wykorzystywan─ů przez Us┼éugodawc─Ö technologi─Ö, U┼╝ytkownik akceptuje, ┼╝e dokonywanie zakupu musi odby─ç si─Ö w jednej sesji zakupowej. Oznacza to, ┼╝e po zalogowaniu w Serwisie w celu prawid┼éowego naliczenia U┼╝ytkownikowi Nagrody Cashback, w czasie pomi─Ödzy klikni─Öciem w link (dost─Öpny w danej Ofercie) przekierowuj─ůcy do Sklepu internetowego Operatora lub sklepu Partnera, a finalizacj─ů zam├│wienia, U┼╝ytkownik nie mo┼╝e:

a) korzysta─ç z oprogramowania lub funkcjonalno┼Ťci uniemo┼╝liwiaj─ůcych ┼Ťledzenie przekierowa┼ä po klikni─Öciu na link, chyba ┼╝e odblokuje tak─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç,

b) korzysta─ç z innych stron internetowych, w szczeg├│lno┼Ťci alternatywnych stron internetowych oferuj─ůcych kupony, rabaty, zni┼╝ki i tym podobne, z wy┼é─ůczeniem stron umo┼╝liwiaj─ůcych dokonanie p┼éatno┼Ťci za towar lub us┼éug─Ö,

c) od┼Ťwie┼╝a─ç strony internetowej Sklepu internetowego Operatora lub sklepu internetowego Partnera, do kt├│rej U┼╝ytkownik zosta┼é przekierowany z Serwisu.

W przypadku niespe┼énienia warunk├│w okre┼Ťlonych powy┼╝ej, pomimo zakupienia towar├│w lub us┼éug okre┼Ťlonych w Ofercie Sklepu internetowego Operatora lub Partnera, Nagroda Cashback za ten zakup mo┼╝e nie zosta─ç przyznana U┼╝ytkownikowi.

6.5. Cashback naliczany jest tylko za p┼éatno┼Ť─ç dokonan─ů pieni─Ödzmi rozumianymi jako got├│wka/pieni─ůdze w formie elektronicznej (za pomoc─ů konta bankowego lub karty p┼éatniczej). Cashback nie nalicza si─Ö od p┼éatno┼Ťci, kt├│re zosta┼éy zrealizowane za pomoc─ů punkt├│w w tym punkt├│w lojalno┼Ťciowych, bon├│w prezentowych, voucher├│w lub kupon├│w. Dokonuj─ůc zap┼éaty za Ofert─Ö z zamiarem otrzymania Cashback, U┼╝ytkownik mo┼╝e korzysta─ç jedynie z kod├│w rabatowych/zni┼╝ek/bon├│w zamieszczonych w Serwisie. Korzystanie z kod├│w znalezionych poza Serwisem mo┼╝e skutkowa─ç nieprzyznaniem Nagrody Cashback.

6.6. Przy zakupie towar├│w i us┼éug w walutach obcych, na ostateczn─ů wysoko┼Ť─ç Nagrody Cashback przyznan─ů U┼╝ytkownikowi mo┼╝e mie─ç wp┼éyw kurs wymiany walut. Kurs wymiany walut ustalany jest na dzie┼ä dokonania za po┼Ťrednictwem Serwisu zakupu towaru lub us┼éug Sklepu internetowego Operatora lub Partnera Programu, w wysoko┼Ťci wskazanej w regulaminie Sklepu internetowego Operatora lub sklepu internetowego Partnera Programu.

6.7 Oferta mo┼╝e przewidywa─ç, ┼╝e wysoko┼Ť─ç Nagrody Cashback obliczana jest jako procent od dokonanej transakcji lub sta┼éa kwota niezale┼╝na od warto┼Ťci transakcji.

6.8. Je┼╝eli regulamin Sklep internetowy Operatora lub sklepu internetowego Partnera Programu nie stanowi inaczej, po dokonaniu transakcji premiowanej Nagrod─ů Cashback jest ona automatycznie zapisywana na Koncie U┼╝ytkownika prowadzonym w Serwisie w terminie 24 godzin od dokonania zap┼éaty i otrzymuje status ÔÇ×OczekujeÔÇŁ. Nagroda Cashback posiadaj─ůca status ÔÇ×OczekujeÔÇŁ podlega weryfikacji przez Sklep internetowy Operatora lub Partnera Programu i nie mo┼╝e zosta─ç wyp┼éacona przez U┼╝ytkownika. Termin weryfikacji Nagrody Cashback jest ka┼╝dorazowo wskazany w opisie Oferty. Weryfikacja Nagrody Cashback polega na ustaleniu przez Sklep internetowy Operatora lub Partnera Programu prawid┼éowo┼Ťci naliczenia Nagrody.

6.8a. Je┼╝eli regulamin Sklepu internetowego Operatora lub sklepu internetowego Partnera Programu nie gwarantuje automatycznego zapisywania Nagrody Cashback na Koncie U┼╝ytkownika w Serwisie zgodnie z paragrafem 6.8. Regulaminu, w├│wczas U┼╝ytkownik w celu otrzymania przys┼éuguj─ůcej mu Nagrody Cashback, zobowi─ůzany jest do jej zg┼éoszenia za po┼Ťrednictwem email na kontakt@joybenefits.pl. W├│wczas, Nagroda Cashback zostanie ujawniona na Koncie U┼╝ytkownika i otrzyma status ÔÇ×OczekujeÔÇŁ po up┼éywie wskazanego w regulaminie Sklep internetowy Operatora lub sklepu internetowego Partnera okresu czasu.

6.9 Je┼╝eli w wyniku b┼é─Ödu, dana transakcja premiowana Nagrod─ů Cashback zostanie wielokrotnie zapisana na Koncie U┼╝ytkownika (zdublowana), Operator uprawniony jest do usuni─Öcia wielokrotno┼Ťci danej transakcji.

6.10. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili sprawdzi─ç aktualny stan swojego Konta, po zalogowaniu si─Ö do Serwisu. Za zgod─ů U┼╝ytkownika, Operator b─Ödzie te┼╝ informowa┼é U┼╝ytkownika o stanie jego Konta w formie elektronicznej (np. e-mailem).

┬ž7. Odbi├│r Nagrody

7.1. Użytkownik jest uprawniony do odbioru Nagrody, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

7.2. Odbi├│r Nagrody jest mo┼╝liwy pod warunkiem, ┼╝e stan Konta wynosi co najmniej 20 (dwadzie┼Ťcia) z┼éotych.

7.3. Operator jest uprawniony do odmowy wypłaty Nagrody Cashback w przypadku:

a) dokonania transakcji z naruszeniem niniejszego Regulaminu, regulaminu Sklepu internetowego Operatora lub sklepu internetowego Partnera Programu lub z naruszeniem powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa,

b) uzasadnionego podejrzenia próby lub dokonania wyłudzenia, oszustwa, kradzieży lub przywłaszczenia, dokonanego wobec Operatora, Partnera lub innego Użytkownika,

c) uzasadnionego podejrzenia korzystania z Konta danego U┼╝ytkownika przez osoby trzecie lub naruszenia postanowie┼ä ┬ž 3.1 niniejszego Regulaminu,

d) uzasadnionego podejrzenia przyznania lub mo┼╝liwo┼Ťci przyznania Nagrody Cashback za niedokonane w rzeczywisto┼Ťci nabycie towar├│w lub us┼éug okre┼Ťlonych w Ofercie,

e) otrzymania przez U┼╝ytkownika zwrotu w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zap┼éaty za towar lub us┼éug─Ö, wskutek dokonania zwrotu towaru (np. w wyniku odst─ůpienia od umowy) lub reklamacji towaru lub us┼éugi.

W powy┼╝szych przypadkach, U┼╝ytkownik nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody Cashback i z tego tytu┼éu nie jest uprawniony do wyst─ůpienia w stosunku do Operatora z jakimikolwiek roszczeniami.

7.4. W celu uzyskania Nagrody, U┼╝ytkownik sk┼éada zlecenie wyp┼éaty Nagrody Cashback ze swojego Konta w Serwisie na konto bankowe co skutkuje zasileniem wskazanego konta bankowego kwot─ů Nagrody. Zlecenie wyp┼éaty zostaje zrealizowane na wskazane konto bankowe U┼╝ytkownika po weryfikacji, o kt├│rej mowa w paragrafie 6.8. Regulaminu i zostaje wys┼éane najp├│┼║niej do ┼Ťrody przypadaj─ůcej w tygodniu nast─Öpuj─ůcym po tygodniu, w kt├│rym U┼╝ytkownik z┼éo┼╝y┼é zlecenie wyp┼éaty Nagrody Cashback. Operator Systemu nie gwarantuje realizacji wyp┼éaty Nagrody Cashback w terminie, o kt├│rym mowa w zdaniu poprzedzaj─ůcym w przypadku wyst─ůpienia:

a) awarii lub przerwy technicznej Systemu,

b) si┼éy wy┼╝szej rozumianej w szczeg├│lno┼Ťci jako kl─Öski ┼╝ywio┼éowe, katastrofalne dzia┼éanie si┼é przyrody, po┼╝ary, powodzie, eksplozje, inne katastrofy, niepokoje spo┼éeczne, wojna, wyst─ůpienia zbrojne, zamkni─Öcie granic, strajki generalne, akty w┼éadzy pa┼ästwowej.

c) okoliczno┼Ťci niezale┼╝nych od Operatora, kt├│re pojawi┼éy si─Ö po stronie podmiotu za po┼Ťrednictwem, kt├│rego Operator przekazuje U┼╝ytkownikowi Nagrod─Ö Cashback.

W takim przypadku, Operator przeka┼╝e Nagrod─Ö Cashback w ┼Ťrod─Ö przypadaj─ůc─ů w tygodniu nast─Öpuj─ůcym po tygodniu, w kt├│rym ust─ůpi┼éy okoliczno┼Ťci uniemo┼╝liwiaj─ůce wyp┼éat─Ö Nagrody Cashback.

7.5. Z┼éo┼╝enie przez U┼╝ytkownika zlecenia wyp┼éaty Cashback na wskazane konto jest jednoznaczne ze z┼éo┼╝eniem przez niego o┼Ťwiadczenia, ┼╝e jest uprawniony do wyp┼éaty Nagrody Cashback, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

7.6. Nagroda Cashback jednorazowo nieprzekraczaj─ůca kwoty 2.000 (s┼éownie: dw├│ch tysi─Öcy) polskich z┼éotych (PLN) jest zwolniona z podatku dochodowego, i stanowi─ů przych├│d z tej dzia┼éalno┼Ťci ÔÇô zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os├│b fizycznych (dalej jako Ustawa o podatku dochodowym od os├│b fizycznych.).

7.7. Nagroda Cashback przekraczaj─ůca jednorazowo kwot─Ö 2.000 z┼é (s┼éownie: dw├│ch tysi─Öcy z┼éotych), zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od os├│b fizycznych polega w ca┼éo┼Ťci obowi─ůzkowemu opodatkowaniu i tym samym na Operatorze, jako organizatorze sprzeda┼╝y premiowej dokonanej za po┼Ťrednictwem Serwisu u Partnera Programu, ci─ů┼╝y obowi─ůzek pobrania zrycza┼étowanego podatku dochodowego, o kt├│rym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od os├│b fizycznych, jak r├│wnie┼╝ sporz─ůdzenia informacji w my┼Ťl art. 42a Ustawy o podatku dochodowym od os├│b fizycznych. Pobrany podatek Operator wp┼éaca na rachunek w┼éa┼Ťciwego Urz─Ödu Skarbowego. Nagroda Cashback, o kt├│rej mowa w niniejszym paragrafie zostaje wyp┼éacona U┼╝ytkownikowi w wysoko┼Ťci pomniejszonej o warto┼Ť─ç pobranego przez Operatora podatku rycza┼étowego.

7.8. Nagroda Cashback przyznawana jest ze wzgl─Ödu na indywidualne dzia┼éania U┼╝ytkownika, w zwi─ůzku z czym przys┼éuguje tylko jemu.

7.9. Przyznane i zatwierdzone do wyp┼éaty przez Partner├│w Nagrody Cashback zachowuj─ů wa┼╝no┼Ť─ç przez okres 24 miesi─Öcy od dnia ich przyznania, z zastrze┼╝eniem co najmniej jednej transakcji dokonanej poprzez Serwis i zasilaj─ůcej Konto, w okresie kolejnych 12 miesi─Öcy. Nagrody nie wyp┼éacone przez okres 24 miesi─Öcy od ich przyznania U┼╝ytkownikowi Programu wygasaj─ů ze skutkiem na koniec ostatniego miesi─ůca kalendarzowego tego okresu.

7.10. W przypadku, gdy przy rejestracji w Serwisie U┼╝ytkownik poda┼é jedynie adres poczty elektronicznej (bez danych dodatkowych, o kt├│rych mowa w ┬ž 3.8 niniejszego Regulaminu), przed wyp┼éat─ů nast─Öpuj─ůce dane: imi─Ö i nazwisko, numer konta bankowego, numer telefonu (w celach okre┼Ťlonych w Polityce Prywatno┼Ťci).

┬ž8. Wymagania techniczne

8.1. W celu korzystania z Serwisu i dost─Öpnych w nim funkcjonalno┼Ťci U┼╝ytkownik powinien posiada─ç zainstalowan─ů aktualn─ů wersj─Ö przegl─ůdarki internetowej: Chrome, Firefox, Edge lub Safari.

8.2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania udost─Öpniania Serwisu ze wzgl─Ödu na podj─Öcie czynno┼Ťci serwisowych lub maj─ůcych na celu modyfikacj─Ö Serwisu.

┬ž9. Reklamacje dot. Serwisu lub us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů

9.1. Reklamacje dotycz─ůce Serwisu lub us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem Serwisu, w tym nieprawid┼éowo┼Ťci w funkcjonowaniu Serwisu (dalej: ÔÇ×ReklamacjaÔÇŁ) mo┼╝na sk┼éada─ç:

a) za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@joybenefits.pl,

b) listownie pod adres korespondencyjny Operatora, tj. ul. Wynalazek 2/144, 02-677, Warszawa.

9.2 Reklamacja powinna obejmowa─ç:

a) imi─Ö i nazwisko zg┼éaszaj─ůcego reklamacj─Ö,

b) adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji do Serwisu,

c) adres zamieszkania (w przypadku zgłoszenia listownego),

d) dok┼éadny opis zdarzenia stanowi─ůcego podstaw─Ö zg┼éoszenia,

e) wskazanie ┼╝─ůda┼ä sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö.

9.3. Reklamacje mog─ů by─ç zg┼éaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia b─Öd─ůcego podstaw─ů zg┼éoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zg┼éaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zg┼éoszonej drog─ů e-mailow─ů ÔÇô data wys┼éania reklamacji za po┼Ťrednictwem poczty e-mail.

9.4. Rozpatrzeniu podlegaj─ů reklamacje zg┼éoszone listownie lub wys┼éane drog─ů e-mailow─ů w terminie wskazanym w ┬ž 9.3 powy┼╝ej, zawieraj─ůce dane i informacje wskazane w ┬ž 9.2 powy┼╝ej.

9.5. Operator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt. 9.4 powy┼╝ej, ustosunkuje si─Ö do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia dor─Öczenia reklamacji. Po wyczerpaniu post─Öpowania reklamacyjnego zg┼éaszaj─ůcemu reklamacj─Ö przys┼éuguje prawo do dochodzenia nieuwzgl─Ödnionych roszcze┼ä w s─ůdzie powszechnym w┼éa┼Ťciwym miejscowo wed┼éug przepis├│w kodeksu post─Öpowania cywilnego. U┼╝ytkownik mo┼╝e tak┼╝e skorzysta─ç z platformy internetowego systemu rozwi─ůzywania spor├│w konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor├│w konsumenckich oraz zmiany rozporz─ůdzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporz─ůdzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR dost─Öpna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

┬ž10. Reklamacje dot. transakcji premiowej

10.1. U┼╝ytkownik ma 14 (czterna┼Ťcie) dni na zg┼éoszenie zaleg┼éej Transakcji premiowanej Nagrod─ů Cashback, kt├│ra nie pojawi┼éa si─Ö automatycznie na jego Koncie U┼╝ytkownika w Serwisie w terminie okre┼Ťlonym w pkt. 6.8. niniejszego Regulaminu. Zg┼éoszenia dodania transakcji reklamacyjnej (dalej: ÔÇ×Zg┼éoszenieÔÇŁ) nale┼╝y dokona─ç przez wys┼éanie email na kontakt@joybenefits.pl, dost─Öpny w Serwisie najwcze┼Ťniej po 24 godzinach od dokonania Transakcji.

10.2. U┼╝ytkownik akceptuje, ┼╝e aby transakcja reklamacyjna by┼éa poddana walidacji przez partnera Operatora programu, w Zg┼éoszeniu nale┼╝y poda─ç zgodny ze stanem faktycznym numer referencyjny zam├│wienia dla zg┼éaszanej transakcji reklamacyjnej, bez dodatkowych znak├│w ani komentarzy. Sklepy internetowe Operatora lub Partnerzy Programu zastrzegaj─ů sobie prawo do automatycznego odrzucenia transakcji w przypadku podania b┼é─Ödnego numeru referencyjnego zam├│wienia przez U┼╝ytkownika w Zg┼éoszeniu.

10.3. W przypadku zg┼éoszenia transakcji reklamacyjnej przez Formularz Naliczania Cashback po okresie walidacji, Sklep internetowy Operatora lub Partner ustosunkuje si─Ö do niej w terminie 30 dodatkowych dni kalendarzowych. Walidacji, o kt├│rej mowa w zdaniu poprzedzaj─ůcym dokonuje Operator i polega ona na:

a) Ustaleniu cech i przebiegu transakcji tj. daty jej dokonania, Sklepu internetowego Operatora lub sklepu internetowego Partnera Programu, w kt├│rym transakcja zosta┼éa wykonana, kwoty, na kt├│r─ů transakcja opiewa┼éa, a tak┼╝e numeru referencyjnego zam├│wienia na produkt b─ůd┼║ us┼éug─Ö Sklepu internetowego Operatora lub Partnera Programu,

b) przesłaniu przez Operatora do Sklepu internetowego Operatora lub Partnera Partnera Programu ustalonych zgodnie z lit. a) niniejszego paragrafu danych w celu ich weryfikacji.

10.4. Za przebieg post─Öpowania reklamacyjnego dot. prawid┼éowego naliczenia transakcji w Serwisie odpowiada Operator. Decyzja Operatora jest ostateczna i nie podlega dalszej reklamacji. Po wyczerpaniu post─Öpowania reklamacyjnego zg┼éaszaj─ůcemu reklamacj─Ö przys┼éuguje prawo do dochodzenia nieuwzgl─Ödnionych roszcze┼ä w s─ůdzie powszechnym w┼éa┼Ťciwym miejscowo wed┼éug przepis├│w kodeksu post─Öpowania cywilnego. U┼╝ytkownik mo┼╝e tak┼╝e skorzysta─ç z platformy internetowego systemu rozwi─ůzywania spor├│w konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor├│w konsumenckich oraz zmiany rozporz─ůdzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporz─ůdzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR dost─Öpna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

┬ž11. Zmiany Regulaminu

11.1. Operator jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotycz─ůcych Regulaminu Serwisu z zachowaniem warunk├│w i okresu wypowiedzenia o kt├│rych mowa w ┬ž 11.2. i 11.3 poni┼╝ej.

11.2. Zmiany Regulaminu mog─ů dotyczy─ç modyfikacji funkcjonalno┼Ťci Serwisu, modyfikacji proces├│w obs┼éugi klienta, zmian warunk├│w przyznawania Nagr├│d Cashback, zmian dost─Öpnych opcji dla U┼╝ytkownik├│w Serwisu, zmiany nazwy Serwisu, dostosowania Regulaminu do aktualnej oferty Operatora, zmiany Operatora, zmiany adresu strony www, na kt├│rej dost─Öpny jest Serwis. Operator, wprowadzaj─ůc zmian─Ö w Regulaminie, zobowi─ůzany jest poinformowa─ç o niej ka┼╝dego z zarejestrowanych U┼╝ytkownik├│w Serwisu, poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci e-mail o zmianie Regulaminu na adres U┼╝ytkownika podany podczas rejestracji.

11.3 U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo do rezygnacji uczestnictwa w Serwisie z powodu braku akceptacji zmiany Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomo┼Ťci e-mail o zmianie postanowie┼ä Regulaminu. Rezygnacja przez Uczestnika uczestnictwa w Serwisie jest r├│wnoznaczne z rezygnacj─ů z dalszego korzystania z us┼éug elektronicznych dost─Öpnych w Serwisie i wi─ů┼╝e si─Ö dla Operatora z obowi─ůzkiem usuni─Öcia danych Uczestnika z bazy Uczestnik├│w Serwisu na zasadach okre┼Ťlonych w Polityce prywatno┼Ťci. Niez┼éo┼╝enie przez U┼╝ytkownika o┼Ťwiadczenia o wypowiedzeniu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wiadomo┼Ťci e-mail o zmianie postanowie┼ä Regulaminu oznacza akceptacj─Ö przez U┼╝ytkownika zmienionego Regulaminu. Do sposobu i formy z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o rezygnacji o kt├│rej mowa w niniejszym paragrafie, stosuje si─Ö wprost postanowienia ┬ž 14.1.

11.4. Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu b─Öd─ů obowi─ůzywa─ç po ich opublikowaniu, od daty wskazanej przez Operatora w zmienionym Regulaminie, kt├│ra nie b─Ödzie przypada─ç wcze┼Ťniej ni┼╝ przed up┼éywem 14 dni od dnia wys┼éania wiadomo┼Ťci o zmianie Regulaminu.

┬ž12. Zawarto┼Ť─ç Serwisu ÔÇô Nota prawna

12.1. Prawa do zawarto┼Ťci stron Serwisu przys┼éuguj─ů Operatorowi, U┼╝ytkownik nie mo┼╝e upublicznia─ç informacji, kt├│re s─ů zawarte w Serwisie bez zgody Operatora Serwisu.

12.2 ┼╗aden z materia┼é├│w zamieszczonych w Serwisie nie mo┼╝e by─ç kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ┼éadowany, wy┼Ťwietlany, wystawiany ani nadawany w ┼╝adnej formie i przy u┼╝yciu ┼╝adnych ┼Ťrodk├│w, w szczeg├│lno┼Ťci: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestruj─ůcych, bez pisemnego zezwolenia Operatora Serwisu lub innego podmiotu praw autorskich.

12.3. Dozwolone jest: ┼éadowanie, wy┼Ťwietlanie, kopiowanie i przekazywanie materia┼é├│w zamieszczanych w Serwisie przez U┼╝ytkownika osobom trzecim w zakresie dozwolonego u┼╝ytku osobistego, pod warunkiem, ┼╝e materia┼éy nie s─ů modyfikowane.

12.4. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, s┼éowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odr├│┼╝niaj─ůcym, umieszczone na stronach Serwisu s─ů, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegaj─ůcymi ochronie prawnej. Wy┼é─ůcznie uprawnionym do korzystania z tych znak├│w i oznacze┼ä jest Operator, Partnerzy Programu lub inne uprawnione podmioty. Korzystanie b─ůd┼║ u┼╝ywanie znak├│w i oznacze┼ä, o kt├│rych mowa wy┼╝ej bez zgody uprawnionego podmiotu jest stanowczo zabronione, chyba, ┼╝e co innego wynika z postanowie┼ä niniejszego Regulaminu lub co innego zastrze┼╝ono w Serwisie.

12.5. Operator dostarcza informacj─Ö i dost─Öpne Us┼éugi w Serwisie tylko i wy┼é─ůcznie na u┼╝ytek w┼éasny U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownik Serwisu nie ma prawa u┼╝ywa─ç b─ůd┼║ przenosi─ç informacji dost─Öpnych na tej stronie w spos├│b inny ni┼╝ na w┼éasny prywatny u┼╝ytek.

┬ž13. Zako┼äczenie Programu

13.1. Operator mo┼╝e zawiesi─ç lub zako┼äczy─ç Program Joybenefits. O takiej decyzji U┼╝ytkownicy zostan─ů niezw┼éocznie poinformowani, przynajmniej na 60 dni przed zawieszeniem lub zako┼äczeniem Programu, w formie wiadomo┼Ťci e-mail wys┼éanej na adres e-mail U┼╝ytkownika podany w formularzy rejestracyjnym. Informacja o zawieszeniu lub zako┼äczeniu Programu zostanie zamieszczona tak┼╝e na stronie internetowej Programu, w materia┼éach reklamowych b─ůd┼║ na w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych Programu Joybenefits.

13.2. W przypadku zako┼äczenia Programu, U┼╝ytkownicy maj─ů prawo do z┼éo┼╝enia dyspozycji wyp┼éaty przyznanych im Nagr├│d Cashback na swoje konto bankowe w terminie okre┼Ťlonym w zawiadomieniu o zako┼äczeniu Programu, jednak nie kr├│tszym ni┼╝ 60 dni. W przypadku, o kt├│rym mowa w zadaniu poprzedzaj─ůcym, wyp┼éata przyznanych Nagr├│d Cashback nast─Öpuje tak┼╝e w przypadku, gdy stan Konta U┼╝ytkownika nie przekracza kwoty wskazanej w ┬ž 7.2. Regulaminu.

┬ž14. Ustanie uczestnictwa

14.1. Z uczestnictwa w Programie Joybenefits U┼╝ytkownik ma prawo zrezygnowa─ç w ka┼╝dej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu┼éu jakichkolwiek op┼éat, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie. W celu rezygnacji nale┼╝y wys┼éa─ç Operatorowi powiadomienie o rezygnacji na adres e-mail: kontakt@joybenefits.pl. Rozwi─ůzanie umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů skutkuje usuni─Öciem konta. Dane osobowe U┼╝ytkownik├│w, kt├│rych Konta zosta┼éy usuni─Öte s─ů przetwarzane przez Operatora/Administratora zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci.

14.2. W przypadku zawieszenia lub zako┼äczenia uczestnictwa w Programie Joybenefits U┼╝ytkownik ma prawo do z┼éo┼╝enia dyspozycji wyp┼éaty Cashback, w terminie 60 (sze┼Ť─çdziesi─Öciu) dni od dnia wys┼éania o┼Ťwiadczenia o rezygnacji Operatorowi. W tym czasie U┼╝ytkownik mo┼╝e korzysta─ç ze swojego Konta jedynie w celu wyp┼éaty Cashback.

14.3 Operator ma prawo do odmowy założenia konta w Programie osobie, która już raz została z Programu usunięta.

14.4 W przypadku nieaktywno┼Ť─ç U┼╝ytkownika przez 2 lata konto wraz z danymi osobowymi zostaje usuni─Öte, chyba ┼╝e obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa, w szczeg├│lno┼Ťci Rozporz─ůdzenie 2016/679 uprawnia lub zobowi─ůzuje Operatora do dalszego przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkownika. Szczeg├│┼éowe zasady przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkownik├│w zosta┼éy okre┼Ťlone w Polityce prywatno┼Ťci.

┬ž15. Postanowienia ko┼äcowe

15.1. Je┼Ťli w jakim┼Ť wypadku, U┼╝ytkownik nie zgadza si─Ö z obowi─ůzuj─ůcym Regulaminem, powinien odst─ůpi─ç od u┼╝ywania Serwisu poprzez z┼éo┼╝enie rezygnacji zgodnie z postanowieniami ┬ž 14.1 powy┼╝ej. Je┼Ťli U┼╝ytkownik zarejestruje si─Ö i rozpocznie korzystanie z Serwisu, jest w├│wczas zobowi─ůzany do przestrzegania obowi─ůzuj─ůcych zasad niniejszego Regulaminu.

15.2. W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci co do tre┼Ťci Regulaminu, U┼╝ytkownik ma prawo skontaktowa─ç si─Ö z Operatorem poprzez formularz kontaktowy dost─Öpny w Serwisie lub wysy┼éaj─ůc zapytanie na adres: kontakt@joybenefits.pl.

15.3. Serwis, Program, us┼éugi ┼Ťwiadczone przez Operatora zgodnie z niniejszym Regulaminie podlegaj─ů prawu polskiemu.

15.4. Wszelkie spory wynik┼ée z tytu┼éu wykonywania zobowi─ůza┼ä i uprawnie┼ä zwi─ůzanych z Serwisem lub Programem b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd powszechny, kt├│rego w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç zostanie ustalona zgodnie z przepisami kodeksu post─Öpowania cywilnego.

15.5. Regulamin jest dost─Öpny dla U┼╝ytkownik├│w na stronie internetowej Serwisu.

15.6. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 15 marca 2019 r.